Een plek voor iedereen


De woningen en bouwgronden spreken een breed publiek aan: van starters over gezinnen met kinderen tot 50+’ers. Dat bevordert de sociale interactie tussen de bewoners en creëert een dorpse gezelligheid. Maar ook een niet te vergeten groep, mensen met een handicap, krijgen een rol in dit verhaal. Zelfs bij de kleinere kavels is het mogelijk om gelijkvloers te wonen. Dit met het oog op levenslang wonen, ook wanneer de tijd komt dat de thuissituatie extra zorg vereist. De wijk is bovendien autoluw en biedt een veilige speelomgeving voor kinderen die ook naar hartenlust kunnen ravotten in de speeltuin. Hiermee speelt “Op de Koopman” in op de huidige én toekomstige woonbehoeften en brengen ze mensen samen uit diverse fasen van hun leven in een rustgevende sfeer.

 

‘Op de Koopman’ heeft 20 grondgebonden woningen en 57 vrije bouwgronden en sluit mooi aan bij het landelijke karakter van Bree. Daarmee komt er heel wat bijkomende aangename woongelegenheid dichtbij het centrum. Kopers krijgen de vrijheid om zelf te bouwen of een casco of afgewerkte woning aan te kopen.